Webinars

Webinar

Tue, 20 June - 2023 • 11.00 am

Från operativ grundare till strategisk företagsbyggare, Founder Story Annelie Näs, Aimfor

Webinar

Från operativ grundare till strategisk företagsbyggare, Founder Story Annelie Näs, Aimfor

Tue, 20 June - 2023 • 11.00 am

Past webinars

Webinar

Gör din styrelse till en konkurrensfaktor

Tue, 23 May - 2023 • 11.00 am

Webinar

Ägardirektivet – 5 kritiska misstag som ägare bör sluta med nu

Tue, 21 March - 2023 • 11.00 am

Webinar

Hemligheten bakom effektiv målformulering – för ägare

Tue, 18 April - 2023 • 11.00 am

Webinar

Gör din styrelse till en konkurrensfaktor

Tue, 23 May - 2023 • 11.00 am

Webinar

Ägardirektivet – 5 kritiska misstag som ägare bör sluta med nu

Tue, 21 March - 2023 • 11.00 am