Tjänster

Scalex investerar mycket i att bygga upp ett ekosystem för samverkan mellan Scale-Up-företag som kopplar samman talanger och resurser för att ta sig an djärva uppdrag som är viktiga för framtiden.
Ägarens plan och finansiering

Bygga bestående värde genom professionellt ägararbete

Har du en tydlig plan för ditt ägande? Se till att ägare, styrelse och ledning är på samma sida. Erfarna serieentreprenörer vet att varje timme som investeras i ägararbete kan spara tusentals verksamhetstimmar som annars kan gå åt fel håll.
Strategi och styrelserum

En erfaren och kompetent Scale-Up-styrelse som tar företaget till nästa nivå

Har du en tydlig strategi för hur du ska växa på ett lönsamt sätt? Om du förstärker ditt team med personer som har gjort tillväxtresan tidigare kommer det att gå snabbare och hjälpa dig att undvika kostsamma misstag. En Scale-Up-styrelse fungerar annorlunda än traditionella styrelser – det är en affärsorienterad, framåtblickande styrelse med de bästa talanger du kan få.
Skala kapacitet och talang

Organisera för tillväxt, säkra kapacitet att leverera på planer

Har vi rätt kompetens och organisation för att genomföra planen? Hur skapar vi utrymme för framtidsorienterat arbete? Hur säkerställer vi motivation, drivkraft och fokus för att leverera resultat under hela resan? En sund tillväxt kräver att organisationens kapacitet utvecklas samtidigt som snabbhet och flexibilitet bibehålls.
Ägarens plan och finansiering

Bygga bestående värde genom professionellt ägararbete

Har du en tydlig plan för ditt ägande? Se till att ägare, styrelse och ledning är på samma sida. Erfarna serieentreprenörer vet att varje timme som investeras i ägararbete kan spara tusentals verksamhetstimmar som annars kan gå åt fel håll.
Strategi och styrelserum

En erfaren och kompetent Scale-Up-styrelse som tar företaget till nästa nivå

Har du en tydlig strategi för hur du ska växa på ett lönsamt sätt? Om du förstärker ditt team med personer som har gjort tillväxtresan tidigare kommer det att gå snabbare och hjälpa dig att undvika kostsamma misstag. En Scale-Up-styrelse fungerar annorlunda än traditionella styrelser – det är en affärsorienterad, framåtblickande styrelse med de bästa talanger du kan få.
Skala kapacitet och talang

Organisera för tillväxt, säkra kapacitet att leverera på planer

Har vi rätt kompetens och organisation för att genomföra planen? Hur skapar vi utrymme för framtidsorienterat arbete? Hur säkerställer vi motivation, drivkraft och fokus för att leverera resultat under hela resan? En sund tillväxt kräver att organisationens kapacitet utvecklas samtidigt som snabbhet och flexibilitet bibehålls.