Frigör entreprenörskraften och skapa framtiden.

Bli en del av ett levande ekosystem för Scale-Up-företag. Få tillgång till den metodik och de talanger du behöver för att växa på ett lönsamt sätt samtidigt som du upprätthåller en hållbar organisation.
Latinamerikansk kvinna gör en affärspresentation under ett möte på ett kreativt kontor och pekar på sin affärsplan för sitt team.

Våra tjänster gör att du når målen snabbare med mindre risk

Vi erbjuder tjänster som hjälper dig att skapa tid, utrymme och resurser för att arbeta systematiskt med att bygga upp ditt företag. Det börjar med ägarens vision och mål, genom strategiarbete och genom att attrahera bästa möjliga talang för att uppnå lönsam tillväxt, idag och imorgon.
Ägarens plan och finansiering

Bygga bestående värde genom professionellt ägararbete

Har du en tydlig plan för ditt ägande? Se till att ägare, styrelse och ledning är på samma sida. Erfarna serieentreprenörer vet att varje timme som investeras i ägararbete kan spara tusentals verksamhetstimmar som annars kan gå åt fel håll.
Strategi och styrelserum

En erfaren och kompetent Scale-Up-styrelse som tar företaget till nästa nivå

Har du en tydlig strategi för hur du ska växa på ett lönsamt sätt? Om du förstärker ditt team med personer som har gjort tillväxtresan tidigare kommer det att gå snabbare och hjälpa dig att undvika kostsamma misstag. En Scale-Up-styrelse fungerar annorlunda än traditionella styrelser – det är en affärsorienterad, framåtblickande styrelse med de bästa talanger du kan få.
Skala kapacitet och talang

Organisera för tillväxt, säkra kapacitet att leverera på planer

Har vi rätt kompetens och organisation för att genomföra planen? Hur skapar vi utrymme för framtidsorienterat arbete? Hur säkerställer vi motivation, drivkraft och fokus för att leverera resultat under hela resan? En sund tillväxt kräver att organisationens kapacitet utvecklas samtidigt som snabbhet och flexibilitet bibehålls.
Insikter
Insikter

5 critical owner mistakes that can stop your scale up

Insikter och nyheter

Lär dig mer om Scale-Up-metodik, strategi och tillväxt, ta del av nyheter inom vårt företag och mycket mer.
Insikter
Insikter

5 critical owner mistakes that can stop your scale up

Nyheter

Erik Engström ansluter till Scalex som CFO as a Service

Nyheter

Hälften av all produktivitetsökning hos företagen från digitalisering

Nyheter

Erik Engström ansluter till Scalex som CFO as a Service

Kommande webbseminarier

Våra webbseminarier är gratis och det enda du behöver göra är att anmäla dig.
Webbinar

Från operativ grundare till strategisk företagsbyggare, Founder Story Annelie Näs, Aimfor

tis, 20 juni - 2023 • 11.00 f m