Webbinar

ons, 23 mars - 2022 • 11.00 f m

Skala upp bolaget i tider av hög osäkerhet – konkreta metoder och tips

Med Scale-Up Metodiken förklarar vi grundprincipen hur du kan ta ett systematiskt grepp på företagets tillväxtresa. Detta med några nästan självklara principer som företagsbyggare och tillväxtentreprenörer redan listat ut men som de flesta andra entreprenörer missar. Här får du ta del av: Hur du kan eliminera dina tillväxthinder och samtidigt öka förmåga att hantera risker. De tre kritiska rollerna som tillväxtentreprenören behöver bemästra. Principerna bakom ägarens Scale-Up plan och hur det frigör hela företagets tillväxtpotential.
Leds av:
Magnus Burvall
Magnus Burvall
Ashley Tott
Ashley Tott