Archives: Webinars

Så skalar du upp bolaget med lönsamhet i en lågkonjunktur

Det här webinaret vänder sig till till dig/er och är ägare:
Ni kommer att ta del av: Hur du arbetar systematiskt och skapar en struktur som ger trygghet och stabilitet. Metoder att ta fram strategier som leder till lönsam tillväxt. Hur du tar kontroll över kassaflöde, likviditet, prognoser och hanterar olika scenarios.

CONTINUE READING Så skalar du upp bolaget med lönsamhet i en lågkonjunktur 1 min read

Hur du blir en professionell ägare som attraherar talanger och tillväxtfinansiering

Det här webinariet vänder sig till dig/er som är ägare:
Hur du nyttjar ägardirektivet för att få ut max effekt av rollerna ägare, styrelse och operativ ledning.
Hur du tar fram ett ägardirektiv/ägarplan.
Hur ägardirektivet används för att attrahera strategisk nyckelkompetens och tillväxtfinansiering.

CONTINUE READING Hur du blir en professionell ägare som attraherar talanger och tillväxtfinansiering 1 min read

Därför är en vass CFO på deltid din nästa och bästa rekrytering

När företaget växer blir det fundamentalt viktigt för ledningen att ha järnkoll på likviditet, kassaflöde och kapitalbindning. Att ha förmåga att arbeta framåtriktat med prognoser som bygger på olika scenarios och att på förhand kunna bedöma hur dessa påverkar kassa, lönsamhet, tillväxt och kapitalbehov.
Inbjuden gäst: Erik Engström

CONTINUE READING Därför är en vass CFO på deltid din nästa och bästa rekrytering 1 min read

Tre steg för att ta fram en Scale Up strategi som fungerar

I det här webbinariet får du ta del av:
En metod att planera och organisera strategiprocessen som alla kan göra och som garanterat höjer kvaliteten på strategiarbetet.
Hur du arbetar agilt och aktiverar interna och externa kompetenser i strategiarbete.
Hur digitala verktyg och arbetssätt kan revolutionera strategiarbetet.

CONTINUE READING Tre steg för att ta fram en Scale Up strategi som fungerar 1 min read

Skala upp bolaget i tider av hög osäkerhet – konkreta metoder och tips

Med Scale-Up Metodiken förklarar vi grundprincipen hur du kan ta ett systematiskt grepp på företagets tillväxtresa. Detta med några nästan självklara principer som företagsbyggare och tillväxtentreprenörer redan listat ut men som de flesta andra entreprenörer missar. Här får du ta del av: Hur du kan eliminera dina tillväxthinder och samtidigt öka förmåga att hantera risker. De tre kritiska rollerna som tillväxtentreprenören behöver bemästra. Principerna bakom ägarens Scale-Up plan och hur det frigör hela företagets tillväxtpotential.

CONTINUE READING Skala upp bolaget i tider av hög osäkerhet – konkreta metoder och tips 1 min read