Tillbaka till bloggen
  Uncategorized
  02/04/2020

  Klarar ni av att digitalisera företaget i en snabbt föränderlig värld?

  Dela:

  Känner ni stress över att rutiner för ekonomirapportering, likviditet och kassaflöde inte håller den kvalitet ni behöver för att styra företaget på bästa sätt? Känner ni stress för att det operativa tar överhanden och tid saknas att bygga och utveckla företaget?
  I ägarledda företag är ägarna ofta aktiva i flera olika roller. Ägarna och ledningen har många olika “hattar” vilket skapar otydlighet. Det är dessutom så att det operativa arbetet tenderar att ta överhanden på bekostnad av det strategiska och mera långsiktiga arbetet.

  Företagsbyggarna har insett detta. Därför ser det alltid till att skilja på rollerna ägare, styrelse och ledning. Det ger utrymme för ägaren att fokusera på sin vision och målbild. Att tydligt kunna visualisera och beskriva vilket företag ägarna vill bygga. Genom att rekrytera bästa tänkbara styrelse skapas förutsättningar för ett högkvalitativt strategiarbete. För ledningen och den operativa organisationen blir det tydligt vad som förväntas och det ges rätt förutsättningar att genomföra planer och ha fokus på att skapa nöjda kunder.

  Hur ser det ut för er? Finns en tydlig målbild bland ägarna? Fattar styrelsen många och viktiga beslut? Klarar ni av att digitalisera företaget i takt med en snabbt föränderlig värld?

  Har ni väl genomarbetade tillväxtplaner och är tillväxtplanen finansierad? Finns upparbetade relationer till banker, affärsänglar och annan finansiering?

  Vi är övertygande att de allra flesta ägare kan dubbla värdet på företaget och halvera riskerna i verksamheten genom professionell ägarstyrning. Vågar du anta den utmaningen?

  Scalex erbjudande är en metod och ett systematiskt arbetssätt som garanterat leder till ökat värde på bolaget och samtidigt minskade risker.

  Hälsningar
  Magnus Burvall