Skala kapacitet och talang

Organisera för tillväxt, säkra kapacitet att leverera på planer

Stora ledare vet att de har byggt en organisation som kan skalas upp även om de inte nödvändigtvis är de smartaste i rummet.

Insikter

5 critical owner mistakes that can stop your scale up

The inspiration for this post is help you as the owner to understand what the critical mistakes are. This is the first step in avoiding them.

Företag som vi samarbetar med

Vår påverkan

Viktiga ledarskaps- och skalroller
Vi hjälper till att sätta ihop ledningsgruppen så att det finns kapacitet att växa på ett hälsosamt och hållbart sätt. Detta kan till exempel innebära att man frigör VD:s tid genom att tidigt ta in en deltidsanställd ekonomichef som tar hand om finansiell rapportering, prognoser, scenarioplanering och finansiering.
System som möjliggör skalning
Vi hjälper till att stödja processen att skapa konkurrensfördelar genom att investera i system och teknik. Det kan handla om att vägleda dig till rätt expertis eller att hitta rätt CTO som kan leda arbetet, kanske på deltid från början.
Motivation och prestation
Vi hjälper dig att fastställa och följa upp affärsmål, anpassa vision och mål till teamets genomförande. Håll ditt team i linje med varandra genom att använda mätbara mål och målsättningar. Dra nytta av incitamentsprogram för att attrahera, motivera och behålla talanger.