Ägarens plan och finansiering

Bygga bestående värde genom professionellt ägararbete

"Vi valde att åka till månen" - det är ägarna som bestämmer målet och riktningen för raketen.

Vi hjälper ägarna att skapa system så att de kan investera i företagets framtid med högre avkastning och minskad risk. Det är ägarna som äger visionen och sätter upp de övergripande målen. De har särskilda verktyg, till exempel genom att utse bästa möjliga kompetens till styrelsen och fastställa ramarna för finansiering av tillväxtresan.
Varje timme som investeras i ägararbetet har en mycket stor inverkan på företagets framtida värde. Om du inte har en tydlig ägarplan i dag eller en plan för hur du ska finansiera din tillväxtresa erbjuder vi en strukturerad process för att hantera detta arbete effektivt utan att ta för mycket av din tid i anspråk. Och det är ett roligt och inspirerande arbete dessutom.
President Kennedy håller sitt "Race for Space"-tal på Rice University i Houston. Texas, den 12 september 1962. (Foto: © CORBIS/Corbis via Getty Images)

President John F. Kennedy stod inför cirka 40 000 personer på Rice Universitys fotbollsstadion och höll ett av de mest kända talen i USA:s historia. Hans mål, sade han, var att USA skulle landa på månen i slutet av årtiondet. Han hade ingen kunskap om detaljerad strategi och visste inte heller hur man styrde raketen och landade på månen. Men han ny hur han skulle agera som en visionär ägare av företaget.

Ashley Tott, medgrundare av Scalex

Företag som vi samarbetar med

Hur Scalex hjälper SaaS-företag

Det är ingen lätt uppgift att utveckla ett SaaS-företag (Software-as-a-service). Många SaaS-leverantörer som vill utöka sin verksamhet och kundbas stöter på olika hinder, t.ex. svag leadgenerering, höga kostnader för kundanskaffning eller låg kundbindningsgrad.
Företag och teknik koncept. Kommunikationsnät. GUI (grafiskt användargränssnitt).