Styrelse och strategiarbete

Styrelseutvärdering

Vår utvärdering tar utgångspunkt i Scale Up metodiken

Optimera din styrelses prestation genom vår expertutvärderingstjänst, särskilt anpassad för tillväxtbolag och scaleups.

Kontakta oss

I dessa dynamiska företagsmiljöer är det avgörande att styrelsen inte bara har förmågan att driva strategiarbetet framåt utan även besitter relevant erfarenhet från liknande tillväxtresor.

Internationalisering och finansiering

Vår expertutvärderingstjänst innefattar en noggrann bedömning av styrelsens förmåga att navigera genom utmaningar och möjligheter som uppstår under tillväxtfasen. Vi lyfter fram vikten av att ha en styrelse som inte bara förstår de lokala marknadsförhållandena utan också har kompetensen och erfarenheten att leda internationalisering. Kapitalhantering och tillväxtfinansiering är kompetensområden som analyseras i företag som står inför en resa där de behoven föreligger.

Fokus på strategiarbetet och att driva tillväxt i er industri/segment

Optimera din styrelses prestation med vår expertutvärderingstjänst, skräddarsydd för tillväxtbolag och scaleups. Vi fokuserar på att driva strategiarbetet framåt och har erfarenhet från liknande tillväxtresor, inklusive internationalisering och kapitalhantering.Maximera bolagsstyrning och framgång med vår skräddarsydda tjänst för styrelseutvärdering

Vill veta mera

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information