Styrelse och strategiarbete

Strategiarbete med Scale-Up Metodik

Metoder och verktyg för vinnande strategier

Optimera styrelsens strategiska arbete med vår unika strategiprocess-tjänst, baserad på Scale-Up metodik och en verktygslåda där vi guidar er genom ert företags strategiarbete

Vill veta mera

Är ni redo för en nivåhöjning av ert strategiarbete? Vår tjänst är skapad för styrelser som strävar efter att lyfta sitt strategiarbete till nya höjder med fokus på tillväxt.

Forskning visar att strategiarbetet är den svaga länken vid utvärderingar av styrelsearbete.

Vi leder och genomför en strategiprocess med verktyg och Scale-Up metodik, tränar vi er att leda, organisera och genomföra strategiarbete med direkt koppling till tillväxt. Vi skräddarsyr vår tjänst efter förutsättningarna och behoven hos små bolag, startups och scaleups. Ta kommandot över er strategi och skapa tydlighet i hela organisationen när det gäller riktningen framåt.

Sätt en tydlig riktning framåt!

Efter genomförd insats kommer ni att besitta metoder och verktyg för att själva framgångsrikt genomföra strategiarbetet. Vi stöttar er strategiprocess med våra experter för att säkerställa en kvalitativ och effektiv genomförande. Ge er styrelse den uppgradering den behöver och låt oss tillsammans skapa en kraftfull strategisk inriktning för framtiden med fokus på tillväxt.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information