Styrelse och strategiarbete

Boosta Strategiarbetet

Metoder och verktyg för vinnande strategier

Optimera din styrelses strategiska arbete med vår unika Strategiprocess-tjänst, baserad på Scale-Up metodik och erbjudande en intensiv och praktisk "on the job training"!

Vill veta mera

Är din styrelse redo för en nivåhöjning av ert strategiarbete? Vår tjänst är skapad för styrelser som strävar efter att lyfta sitt strategiarbete till nya höjder med fokus på tillväxt.

Forskning tyder på att strategiarbetet alltför ofta är den svaga länken vid utvärderingar av styrelsearbete.

Genom vår strategiprocess 'boost', som genomförs som en skarp "on the job training" och bygger på Scale-Up metodik, lär vi er att leda, organisera och genomföra strategiarbete med direkt koppling till tillväxt. Vi skräddarsyr vår tjänst efter förutsättningarna och behoven hos små bolag, startups och scaleups. Ta kommandot över er strategi och skapa tydlighet i hela organisationen när det gäller riktningen framåt.

Sätt en tydlig riktning framåt!

Efter genomförd insats kommer ni att besitta metoder och verktyg för att själva framgångsrikt genomföra strategiarbetet. Vi stöttar er strategiprocess med våra experter för att säkerställa en kvalitativ och effektiv genomförande. Ge er styrelse den uppgradering den behöver och låt oss tillsammans skapa en kraftfull strategisk inriktning för framtiden med fokus på tillväxt.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information