Leda i tillväxt

Organisera för tillväxt

Hur stärka ledningsteamet så att vi kan växa hållbart?

Ofta innehar en handfull personer flera nyckelroller inom företaget, samtidigt som det kan saknas resurser för att fylla alla nyckelpositioner eller kunskap om hur man identifierar rätt talanger för att ta företaget till nästa nivå.

Vill veta mera

Vår tjänst "Organisera för Tillväxt" är specifikt utformad för att stödja företag som befinner sig i snabbväxande skeden. I de tidiga faserna och bland start-ups är det vanligt att grundarna och VD:n fungerar som flaskhalsar för att driva företaget vidare.

Vilken är nästa nyckelroll att fylla?

Vår tjänst, grundad på Scale Up-metodiken, hjälper företag att identifiera och organisera C-level funktioner på ett strategiskt sätt. Genom att arbeta tillsammans med er förstår vi era behov och mål, prioriterar nödvändiga funktioner och skapar en genomtänkt plan för rekrytering. Vi stödjer er också i att avgöra vilka funktioner som bör hanteras internt och vilka som kan outsourcas för att optimera resursanvändningen. Vår metodik, som är integrerad i tjänsten "Organisera för Tillväxt", ger er möjligheten att ta nästa steg i er organisatoriska utveckling för att underlätta en smidig tillväxt. Genom att erbjuda stöd i att förstå vilka talanger som krävs, utforma er organisation, fylla ansvarsroller och prioritera resurser, skapar vi tillsammans en flexibel och skalbar struktur. Denna struktur möjliggör anpassning i både uppåt- och nedåtriktad riktning, vilket gör att ni kan möta marknadens förändringar och växa på ett hållbart sätt.

Scale-Up metodiken ger stöd att prioritera rekryteringar som tar företaget till nästa nivå

Med vår expertis och erfarenhet stöttar vi er genom hela processen, från analys och planering till genomförande och uppföljning. "Organisera för Tillväxt" är den perfekta lösningen för företag som strävar efter att ta nästa steg i sin tillväxtresa och samtidigt bygga en stabil grund för framtiden.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information