Styrelse och strategiarbete

Introduktion av extern VD

Investera i en bra on-boarding

Vårt fokus ligger på att bistå ägarledda företag som tar steget att inkludera en extern VD i ledningen.

Vill veta mera

Med en välplanerad och genomtänkt onboardingprocess för introduktion av en extern VD i företag som tidigare inte haft denna roll, strävar vi efter att skapa en smidig övergång

Genom att tydligt definiera och sortera rollerna för ägare, styrelse och VD skapar vi en stabil grund för samarbete.

Vår expertis och stöd kommer till användning för att underlätta kommunikation och förståelse mellan alla parter involverade. Genom att skapa en klar struktur och förväntningshantering arbetar vi tillsammans med ägarna och styrelsen för att säkerställa att den nya VD:n får en stark start i bolaget. Vi stöttar på olika nivåer, vilket innebär att vi anpassar vår hjälp efter företagets specifika behov. Från att etablera tydliga arbetsprocesser och ansvarsområden till att underlätta strategiska diskussioner och skapa förutsättningar för en framgångsrik ledning. Vår målsättning är att göra övergången till en extern VD så smidig och effektiv som möjligt, vilket i sin tur skapar en stabil grund för företagets framtidiga framgångar.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information