Ägarnas plan för värdeskapande

Incitamentsprogram

Motivera talanger att exekvera på Scale-plan

Genom att koppla programmen till företagets skaleplan och delmål, samt beakta företagsvärdering och värdeskapande faktorer, säkerställer vi att ditt team motiveras och engageras på vägen mot framgång. Genom att skapa lämpliga incitament och alternativ ökar vi gemensamt chanserna att uppnå dina mål och stärka företagets övergripande framgång.

Vill veta mera

Vi är dedikerade till att främja tillväxtföretag genom att skräddarsy och implementera effektiva incitaments-och optionsprogram. Vår specialkompetens gör det möjligt för oss att skapa strategier som harmonierar med olika stadier av din tillväxtplan.

Exempel på faktorer att beakta för önskad effekt

Fastställ optionspriset på ett sätt som är rättvist för både företaget och de anställda, med hänsyn till nuvarande marknadsförhållanden. Ett attraktivt utnyttjandepris ökar motivationen och engagemanget bland anställda. Hantera utspädningseffekter genom att noga överväga antalet utestående optioner. En balanserad strategi undviker överdriven utspädning samtidigt som det tillåter tillräckligt med utrymme för att motivera och belöna anställda i en snabbväxande miljö. Designa optionsprogrammet så att det tydligt kopplas till företagets övergripande tillväxtmål och framgångsfaktorer. Detta säkerställer att anställda är direkt inriktade på att bidra till företagets framgång och att deras belöningar korrelerar med företagets prestationer.

Önskar offert

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information