Talangbank: Styrelse, CXO-as Service

CFO as a Service

Har du en ekonomisk prognos 3-5 år framåt i tiden? Hur lönsamma är dina olika produkter och projekt?

"CFO as a Service" är en strategisk lösning som inte bara avlastar VD:n, utan också ger mindre företag tillgång till högkvalitativa CFO-tjänster och expertis som normalt sett endast finns i större organisationer.

Vill veta mera

Genom att erbjuda en mångsidig portfölj av tjänster, från ekonomisk planering och KPI-uppföljning till internkontroll och investeringsanalyser, strävar vi efter att vara den partner som stödjer företagets ekonomiska framgång och tillväxt i varje skede

En vass ekonomichef som kan din bransch är din bästa investering för att ta kontroll över tillväxtresan

Hos Scalex Growth Partners strävar vi efter att frigöra tillväxtkraften genom lösningar att stärka upp nyckelroller i ledningen, och vår internationella erfarenhet möjliggör skräddarsydda tjänster och kompetens som växer i takt med företaget. Talanger i vårt nätverk har alla kunskap om vår beprövade Scale-Up metodik och verktyg. Vårt erbjudande bygger på best practice-metoder och omfattar en rad tjänster som säkerställer effektiv ekonomisk styrning och tillväxt. Med förutsägbara fasta abonnemangskostnader erbjuder vi tjänster såsom säkerställande av datakvalitet från olika källor, långsiktiga kassaflödesprognoser, scenarioplanering för risk och känslighetsanalyser samt skräddarsydd lednings- och styrelserapportering.

Bli mera attraktiv för bank, investerare och topp-kandidater till styrelsen

Optimera din företagsekonomi och frigör tid för strategiska beslut genom att välja vår CFO as a Service – en flexibel partner för tillväxt och ekonomisk framgång till en förutsägbar fast kostnad. Ta steget mot en effektivare och välhanterad ekonomi med våra högkvalitativa tjänster och skräddarsydda lösninga

För offert

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information