Ägarnas plan för värdeskapande

Ägarteam

En solid ägarplattform är nödvändig för att lyckas med en tillväxtresa

Välkommen till vår expertis inom ägardirektiv enligt Scale-Up metodiken. Vi är specialister på att skapa och upprätthålla en stark grund för tillväxtbolag genom att använda beprövade metoder för ägarstyrning. En central princip i vår metodik är att etablera en tydlig gemensam målbild, vilken anses vara nyckeln för att skapa riktning och sammanhållning inom ägargruppen.

Vill veta mera

Vi förstår att förändringar i ägarnas situation naturligtvis kan medföra nya utmaningar och behov inom ägarkretsen. Särskilt när det gäller att välkomna nya externa investerare, kan det uppstå komplexa frågor som kräver noggrann hantering för att möjliggöra en framgångsrik tillväxtresa.

Ett motiverat Founder team och en cap table som är i synk med kapitalbehov och typ av investerare

Genom vår expertis och fokus på ägardynamik strävar vi efter att identifiera och lösa potentiella hinder som kan uppstå i samband med ägarförändringar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som säkerställer att ägarkretsen är rustad för att hantera förändringar och möta de krav som en tillväxtresa kan medföra. Låt oss vara din guide i att skapa en robust ägarstruktur och lösa eventuella utmaningar som kan uppstå under tillväxtfasen. Vi är dedikerade till att stödja ditt företag genom att säkerställa en smidig övergång och skapa en solid plattform för långsiktig framgång, särskilt när nya investerare kommer in i bilden.

Kontakta oss

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information