Ägarnas plan för värdeskapande

Ägardirektiv för tillväxtbolag

Ägarnas strategiska plan för vision, mål, värdeskapande, finansiering och exit

Ägardirektivet säkerställer att ägare, styrelse, VD och finansiärer delar samma mål. Det är ditt kraftfulla verktyg för ägarstyrning och en nödvändighet om det finns flera ägare i företaget.

Kontakta Scalex

Ett tydligt och målinriktat ägardirektiv med en genomarbetad strategisk tillväxtplan är nyckeln till att locka investerare och säkra framgångsrika investeringsrundor.

Sätt riktningen för din framgång nu med en Scale Plan

Ägarens strategiska tillväxtplan, eller ägardirektiv, beskriver ägarnas vision och mål för företagets utveckling på 3, 5 eller 10 år. Här fastställer du konkreta utvecklingssteg, kopplar dem till bolagets värdeökning och planerar finansieringen. Ägardirektivet är nyckeln till ett professionellt styrelsearbete och hjälper dig att attrahera rätt kompetens till din styrelse.

Optimera er ägarstrategi med vår metod för Scale Plan

Det banbrytande med vår era av strategisk företagsutveckling ligger i att erkänna och utnyttja kraften i ägarens vision. Det är visionen som driver innovation, inspirerar till engagemang och lockar till sig de rätta talangerna och investeringarna. Genom att utforma ägardirektiven kring denna vision, bygger ägare inte bara en väg till ekonomisk framgång, utan också en resa som berikar, engagerar och lämnar ett varaktigt intryck.

För offert

Våra medarbetare

Kontakta oss för mer information