Tillbaka till bloggen
  Nyheter
  04/03/2022

  Kriget i Ukraina ritar om kartan. Hur ser era strategier ut för att navigera i en osäker värld?

  Dela:

  Rysslands invasion och anfallskrig mot Ukraina har sedan dess vänt upp och ner på saker och ting. Det är naturligtvis först och främst en humanitär katastrof och ett brott mot staters suveränitet. Men kriget och västvärldens sanktioner påverkar också oss företagare.

  För att diskutera detta valde vi att vid för årets första webbinar att prata om “Hur skala upp företaget i tider av osäkerhet”. Behovet av omvärldsanalys, strategi, riskhantering och tydligt ledarskap är idag mera avgörande än någonsin. Genom att arbeta systematiskt med sitt företagande och entreprenörskap kan vi vända tider av osäkerhet till din bästa tid någonsin. Förändringar öppnar upp “hål” i marknaden” och för “företagsförvärvaren” är det köpläge.

  För er som är nyfikna på “hur skala upp företaget i tider av osäkerhet” och missade detta webbinar så kan ni ta del av det i efterhand via en inspelning ni når genom att klicka här.

  För er som är intresserade av att utveckla ert strategiarbete så är vårt nästa webbinar den 26 april. Ämnet för dagen är “3 steg till att ta fram en Scale Up strategi som fungerar”, och ni anmäler er genom att klicka här.

  Beslutsfattande inte helt enkelt

  På senaste webbinaret pratade vi om fyra principer (av tio) från Scale Up metodiken som är särskilt viktiga i tider av osäkerhet. Dessa principer handlar om “working on the business”, att ställa rätt frågor, om beslutsfattande och att det finns en mångfald av erfarenheter och perspektiv hos de forum där viktiga frågor diskuteras (inte ja-sägare, utan personer som vågar utmana).

  Vi gjorde en miniundersökning bland webbinardeltagarna kring vad de ansåg vara sina största utmaningar kring beslutsfattande och vilka processer de vill stärka upp för att bättre och säkrare navigera och hantera tider av hög osäkerhet.

  På frågan “Vilka är er största utmaning när det gäller beslut?” svarade 41% att det är att klara av att identifiera vilka beslut som verkligen är viktiga och gör skillnad, 35% svarade att det är att “sortera” beslut till rätt funktion i företaget (ägare, styrelse, ledning) och 24% svarade att den största utmaningen är att våga fatta svåra och tuffa beslut.

  På frågan “Vilket arbetsflöde är viktigast att förstärka hos er idag?” svarade 47% av deltagarna Genomförande (ledarskap, genomföra affärsplan), 40% svarade Ägararbetet (Vision, målbild, finansiering och risk) emedan 13% svarade Styrelsearbetet (strategi, beslut, uppföljning).

  För oss på Scalex som är övertygande om att “systematiska entreprenörer bygger bättre bolag” ser vi ett tydligt mönster för hur ett metodiskt angreppsätt kan sortera frågorna ovan och öka förutsättningarna för att effektiva arbetssätt finns för ägararbetet, styrelsearbetet och genomförande samt att det finns verktyg att identifiera och sortera beslut. Med tryggheten från ett fungerande system så är det också enklare att våga fatta viktiga och tuffa beslut som gör skillnad.

  Stort intresse för Scale Up metodiken

  Scalex vill spela en roll och vara en resurs för entreprenörer som vill bygga hållbara och skalbara företag. Sedan starten för drygt två års sedan har vi fått förtroendet att samarbeta med ett stort antal fantastiska ägare och entreprenörer från olika branscher och i olika faser på sin tillväxtresa.

  Vårt acceleratorprogram som bygger på Scale Up metodiken hjälper ägare att överkomma olika tillväxthinder och få fart på lönsam tillväxt är nu finslipat och väl beprövat. Vi har även utvecklat flera tjänster för att kunna möta flera behov. De fyra första nya tjänsterna som vi nu lanserar är:

  ● Rekrytering av styrelseordförande och ledamöter
  ● CFO On-demand
  ● Strategiprocess enligt vår Scale-Up Metodik
  ● Digital transformation för ägare/styrelse/VD.

  Vi startar upp vår webinarserie

  Under året håller vi sex stycken webbinarier där du får värdefulla tips om hur du kan frigöra den fulla tillväxtkraften i ditt företag. Vi kommer att prata om hur du kan arbeta systematiskt och metodiskt med att skala upp ditt företag. Vi kommer att visa på hemligheten hur professionella ägare och serieentreprenörer i så hög grad lyckas med att skala upp sina bolag genom att bemästra ägarrollen.
  Vi kommer att berätta om hur du lyckas med ditt strategiarbete och varför vi vi anser att styrelsearbetet behöver förändras hos svenska små och medelstora företag. Hur får du en “awesome” styrelse som levererar vassa strategier som fungerar?

  – Magnus Burvall