Tillbaka till bloggen
  Insikter
  13/04/2022

  Vad har pandemin lärt oss om strategiarbete?

  Dela:

  Vi är en grupp entreprenörer som träffas några gånger per år för att utbyta erfarenheter och idéer. Nu i april träffades vi i Amsterdam och vid en av pauserna i programmet fick jag frågan: Hur har pandemin påverkat strategiarbetet hos företagen som ni arbetar med?

  Jag tyckte att det var en mycket bra fråga och började fundera på hur det såg ut före mars 2020 när pandemin slog igenom på allvar. För det första så satte pandemin punkt för fysiska träffar. Det gällde naturligtvis såväl styrelsemöten som andra strategimöten. Samtidigt ökade osäkerhet och förändringstakten i samhället. Många företag var i mer eller mindre panik. Hur skall vi kunna träffa våra kunder och göra affärer? Hur skall vi kunna hålla ihop företaget och fortsätta producera när många arbetar på distans? Hur skall vi få tillgång till komponenter och material, till vilka priser när världens leveranskedjor sätts under press.

  Människan är som tur innovativ och anpassningsbar och satt under starkt förändringstryck så exploderade digitala möten i en takt vi inte hade inte kunnat drömma om. Plötsligt hade alla vant sig att “Zooma”, mötas via Google Meet eller arbeta via Teams. Pandemin har även ökat användning av digitala verktyg för samarbete, t ex synkron kommunikation och delade arbetsytor. Detsamma gäller verktyg för effektivisering av processer, t ex elektronisk signering av dokument. Bra, men vad har det här med strategiarbete och göra? Jag skulle vilja lyfta fram två saker:

  Ökad förändringstakt gör att ett vasst strategiarbete är ännu viktigare idag.
  Ökad digital mognad och digitala arbetssätt möjliggör att strategiarbete kan ledas och organiseras på ett nytt sätt som leder till ett högre kvalitet och bättre resultat.

  Vem har inte upplevt otillfredsställelsen av den årliga “strategidagen” där allt skall arbetas igenom på några timmar, nuläge, strategiska vägval och nyckelaktiviteter i affärsplanen. Strategidagar där tiden och metodiken inte klarar av att leverera och en produkt av tillräcklig kvalitet för att förflytta verksamheten framåt.

  Under pandemin lärde vi oss att det fysiska arbetssätten inte rakt av kan kopieras och förflyttas till det digitala mötet. Det digitala arbetssätten kräver kortare arbetspass, annan planering, metodik och andra verktyg.

  När vi testade digitala arbetssätten på strategiarbete märkte snabbt att de digitala arbetssätten fungerade fantastiskt bra för denna typ av arbetsprocesser. Det blev helt enkelt bättre än tidigare i den fysiska och analoga värden. Med det sagt menar jag inte att vi skall fortsätta att inte träffas. Men här är kort hur tänket och metoderna från “digitala arbetssätt” kan förbättra strategiarbetet:

  • Ha en tydlig arbetsprocess och metod för strategiarbetet
  • Dela upp arbetsprocessen i mindre steg och arbetspaket, kortare sprintar, boka in korta arbetsmöten i stället för ett fåtal långa hel- eller halvdags möten
  • Använd kompetens i styrelsen och organisationen och dela ut uppdrag mellan möten för att ta fram ny kunskap, arbeta kollaborativt och transparent
  • Håll isär momenten nulägesanalys, strategiska vägval, handlingsplan och budget. Slarva inte med nulägesanalysen – här finns viktiga insikter att hämta hem.
  • Arbeta i workshop format för att förbereda underlag, använd bara styrelse för beslut
  • Använd digitala hjälpmedel som digital styrelseportal för att samla information och beslut, samt “collaboration tools” som t ex Miro eller Mural för effektiva arbetsmöten och workshops
  • Nyttja möjligheten att bjuda in olika experter och rådgivare som kan snabbt och enkelt kan delta digitalt och tillföra kunskap och perspektiv
  • “Signa av” beslutade strategiska dokument och tillgängliggör dessa via en styrelseportal
  • Hitta en rytm på strategiarbetet som passar förändringstakten där ert företag befinner sig. De flesta företag arbetet med årscykler, men det finns även företag i snabbrörliga sektorer som behöver pivotera operationella strategier med betydligt kortare cykler.

  Hoppas denna post kan inspirera till tankar kring hur strategiarbete kan utvecklas för ökad kvalitet och verkningsgrad. De flesta delar uppfattningen att strategiarbete är svårt. Men strategiarbete kan förenklas och effektiviseras genom att “chop the elephant in smaller pieces”. Och vad är alternativet? Vad är kostnaden av ett svagt och otillräckligt strategiarbete? Här är ett citat från Benjamin Franklin väl beskriver värdet av en bra strategiprocess, “By failing to prepare, you are preparing to fail”.

  Hur tänker ni kring strategiarbetet? Har ni testat nya sätt att arbeta med er strategi under pandemin och vad har det i så fall gett för effekt?

   

  Hälsningar
  Magnus Burvall