Tillbaka till bloggen
  Insikter
  02/05/2020

  Fokus en nyckel för tillväxtbolagen att växa uthålligt

  Dela:

  De flesta golfare önskar snabba lösningar. De vill bli av med “slicen” över natten och sänka handikappet omedelbart med tio slag. Golfindustrin har mer än gärna sålt utrustning, träningshjälpmedel och andra sorters produkter som lovar dessa resultat. Sanningen är att det kräver mera tid och tålamod att bli en bättre golfare. Som alla andra ansträngningar i livet nås framgång inom golfen genom en samling av små vanor som bygger över tid. Det finns mängder av böcker i ämnet och de mest uppskattade och som ger bäst resultat handlar om att arbeta metodiskt och systematiskt.

  Fokusering och systematik gemensam nämnare att lyckas inom idrott och företagande

  Finns metoder och vanor som leder till hållbar tillväxt och ökad lönsamhet? Några som studerat det är Ahrens Rapid Growth. De har följt ett stort antal snabbväxande företag och analyserat vilka faktorer som är gemensamt för denna grupp av företag. Snabbväxarna är företag som växer minst 25% per år över sju bokslut. De dubblerar sin omsättning vart tredje år, de är lönsamma, uthålliga och växer av egen kraft. Hur kan detta vara möjligt? Och vilka möjligheter har ert företag att påverka era tillväxtkrafter? Forskning och erfarenheter från hundratals snabbväxande företag har kartlagt 12 tillväxtfaktorer som förklarar hur snabbväxarna skapar marknad och organiserar verksamheten.

  Låt oss börja med att slå fast att det är ett fåtal av landets företag som växer snabbt. Närmare bestämt ca 2.5 % av alla företag. Ni känner säkert till begreppet Gasellföretag. Sveriges Gaseller publiceras årligen i Dagens industri. Det handlar om ca 700-1000 stycken företag per år med en omsättning på minst 10 Mkr och som har dubblerat sin omsättning över tre år. Men tyvärr är det mycket få av Gasellföretagen som klarar av fortsatt snabb tillväxt. Faktum är att endast 1% av Gasellerna fortsätter att växa. För de Gaseller som klarar av att växa över två mätperioder, dvs 6 år, ser det däremot ljust ut. 80% av dessa fortsätter att växa uthålligt.

  Snabbväxare styrs och leds på ett lite annorlunda sätt än andra. De fungerar och är organiserade på ett speciellt sätt. De är tvärtom företag. De vågar gå mot strömmen. De lyssnar på kundens ”verkliga behov”, inte det kunden ber om. De uppfinner inte utan är ofta en ”second mover” som inspireras av andra och kombiinnoverar snabbt egna erbjudanden utifrån befintlig teknik och lösningar. Snabbväxarna hatar byråkrati, men älskar ordning. Alla anställda tar ansvar och det finns en stor stolthet för företaget.

  När man studerat Snabbväxarna har man funnit ett antal kännetecken. Gemensamt för nästan alla snabbväxare är att de:

  1. Har ett tydligt fokus.
  2. Skapar och identifierar en växande marknad som är tillräckligt stor.
  3. Bygger ett starkt helhetserbjudande.
  4. Tänker volym och skalbarhet från början.
  5. Blir tidigt internationella

  Snabbväxarna står stadigast på ett ben och fokuserar på det de kan bäst

  Fokus är prioriterat hos snabbväxarna. De har ett väldigt tydligt erbjudande riktat mot en idealkund. De stävar att bli absolut bäst i sin kategori. De undviker till varje pris breddning och diversifiering. Fokus skapar flera föredelar som t.ex tydlighet i marknaden, att företaget kan “äga sin position” och en riktning rakt genom den egna organisationen. Snabbväxarna skapar marknad genom att erbjuda ett ”lyft” för kunden. Det kan handla om att sätta ”nya glasögon” på kunden. Snabbväxarna tänker alltid ”x 10”. Fokusering ger volym, skräddarsytt och breddning kostar skjortan.

  Fokus kräver modiga och professionella ägare. Ägare med en tydlig vision, målbild, värdegrund och uthållighet. Ägare som vill växa internationellt och som har förmåga att bemanna styrelsen med rätt kompetens för att lyckas med sin internationella resa.

  Vilka möjligheter ser ni att påverka era tillväxtkrafter? Vilket är ert fokus? Hur ser er idealkund ut? Hur skiljer sig ert erbjudande från konkurrenterna och hur erbjuder ni kunderna ett “lyft”?

  Hoppas inspelet kan ge inspiration och väcka tankar kring era möjligheter att växa lönsamt och hållbart.

  Hälsningar
  Magnus Burvall