fbpx

ENG / SWE

Stockholm
c/o Epicenter
Mäster Samuelsgatan 36

111 47 Stockholm
070 312 00 22

Sundsvall

c/o House Be

Storgatan 40

852 30 Sundsvall

070 375 79 14

En “Scale Up CFO” avgörande för en framgångsrik tillväxtresa

Share on facebook
Share on linkedin

I tidigare bloggar och webinar har vi pratat om ägarnas och styrelsens roll och funktion hos en Scale Up. Nu har turen kommit på en avgörande roll i ledningsteamet. En nyckelfunktion för en Scale Up. Vi pratar om den erfarne och strategiske ekonomichefen, eller CFO:n (Chief Executive Officer) som är en nyckel för företag som vill ta nästa steg. Inte minst det läge vi befinner oss idag med extremt hög osäkerhet när det gäller att förutse framtiden.

Vi träffar väldig många Vd:ar som vittnar om att de önskar bättre styrning, kontroll och prognoser framåt. De vittnar om tidsbrist och svårigheter om att hinna fokusera på det framåtriktade arbetet. Ledningskraften finns inte riktigt där och man famlar efter lösningar. Företaget har kanske inte uppnått den storlek att kan kan ha en komplett ledningsgrupp med alla C-level roller tillsatta på heltid (Marknadschef, Försäljningschef, HR-chef, CFO mm).

Hur hitta och attrahera ett fullblodsproffs som gjort resan tidigare till våra viktiga roller i ledningsgruppen? Var börja och hur komma igång att bygga kapacitet i ledningen att ta bolaget till nästa nivå och att säkerställa att det finns bra underlag att hantera både affärsmöjligheter samtidigt som risker identifieras i god tid.

Jag brukar rekommendera att börja titta på CFO-rollen. Dels för att det är en otroligt viktig funktion. Men även för att det är en roll som är enkel att fasa in och går utmärkt att komma igång med en deltidsresurs på uppdragsbasis. Det är ett sätta att få in verklig toppkompetens som snabbt gör skillnad. 

Hur kan en “Scale Up CFO” göra så att ni får bättre kontroll och kan växla upp?

Låt oss börja titta på behovsbilden. Ett snabbväxande företag, eller Scale Up, är ett företag med ambitiösa ägare som tagit ett medvetet beslut att inleda en tillväxtresa. Det finns en beprövad eller nästan beprövad affärsmodell på plats och målet är att snabbt växa och nya marknadsandelar. För de flesta kostar det att växa och tillväxtresan behöver finansieras med rörelsen, egna- eller externa medel. 

När företaget växer blir det fundamentalt viktigt för ledningen att ha järnkoll på likviditet, kassaflöde och kapitalbindning. Att ha förmåga att arbeta framåtriktat med prognoser som bygger på olika scenarios och på förhand kunna bedöma hur dessa påverkar kassa, lönsamhet, tillväxt och kapitalbehov. Ledningen behöver ha kapacitet att svara på frågor som hur klarar din affärsmodell olika situationer? Hur kan vi justera och förändra affärsmodellen för att öka tillväxttakten eller lönsamheten? Vilka är våra viktigaste nyckeltal för att styra mot målen? För de som väljer att växa med riskkapital finns förväntningar att investerade medel skall leda till ökat värde på företaget.

När bolaget växer ökar komplexitet och det krävs i större utsträckning framförhållning att hantera olika processer. Det gäller t. ex. kommunikation och rapportering till ägare, styrelse och ledningsgrupp för att de olika nivåerna i företaget skall fungera effektivt tillsammans.  Hjärnkraft och energi behöver fokuseras på framåtriktad verksamhet, strategi och affärsutveckling och inte på att reda ut och försöka förstå historiska siffror. 

En “Scale Up CFO” inte en traditionell ekonom

Alla företag har ekonomer som är duktiga på att hantera bokföring, reskontra och betalningar. Det vi pratar om här är något annat. Här handlar det om en kompetens att aktivt ta ett grepp om den framåtriktade ekonomiska planeringen och styrningen av företaget. Att sätta upp processer för ekonomisk rapportering. Att definiera nyckeltal, göra analyser, scenarios, skapa modeller för värdeskapande, och stödja vid kommunikation med finansiärer och investerare.

Ett ett bra samspel mellan CEO och CFO skapar synergieffekter i hela företaget och är en nyckel till att ge företaget ledningskraft att växa. CFO ger ledningen ekonomiska underlag att fatta kvalificerade beslut. En kvalificerad CFO avlastar CEO att fokusera på att leda expansion och tillväxt. Professionella underlag gör att styrelsen kan fungera på sin högsta förmåga.

En deltids “Scale Up CFO” ett sätt att skapa stabilitet och komma till nästa nivå

Många CEO:s och ägare jag pratar med säger att de behöver bättre kvalitet på företagets ekonomiska rapportering och prognoser. Men de tror inte att de har budget för en heltids CFO, att de har behovet av en heltid eller att de kan attrahera ett riktigt vass och kvalificerad person med rätt erfarenhet till deras mindre företag.

Glädjande nog  så finns det ett stort antal riktiga “supertalanger” till CFO tillgängliga att nå genom hyra in dessa på deltid istället för att anställa. Det är personer med starka CV:s och “track record” som helt enkelt har tröttnat på storföretagen och tycker att det intressant, omväxlande och stimulerande att komma in i en central roll och verkligen kunna bidra med sin kompetens och erfarenhet i ett mindre tillväxtföretag.

Våga prova, du kommer inte att ångra dig. Vill du veta mera om hur det går till att komma igång med en inhyrd CFO hos er? Tveka inte att höra av dig så delar vi gärna med oss av erfarenheter från företag vi sett med framgång valt den vägen för att skapa mera kapacitet att genomföra sin tillväxtresa.

Hälsningar Magnus Burvall

Relaterade inlägg